Viable Cities Logo

Viable Cities första medlemsstämma och workshop inför utlysning

Viable Cities har haft sin första medlemsstämma den 16 april. Under stämman valdes den styrelse som hittills fungerat som interimsstyrelse för Viable Cities och ordförande Allan Larsson fick fortsatt förtroende till kommande årsstämma. Efter årsstämman genomfördes en workshop med en strategisk diskussion inför kommande utlysning som kommer att inriktas på demonstrationsprojekt.

– Vi har fått en mycket god start i programmet, kommenterade styrelseordförande Allan Larsson. I samband med ett besök på EU-kommissionen för någon vecka sedan fick vi ett kvitto på att vår inriktning ligger helt rätt.

Eftermiddagens workshop inleddes med inspiration från demonstrationsprojekt från Stockholm, Umeå, Göteborg och Malmö, som alla är medlemmar i Viable Cities. Det tre första städerna är de svenska deltagarna bland de  28 europeiska städer som medverkar i femåriga så kallade lighthouse-projekt inom ramen för EUs forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 (Smart Cities and Community Lighthouse projects).

Lisa Enarsson från Stockholm Stad, presenterade projektet GrowSmarter där Stockholm tillsammans med Köln och Barcelona med start 2015 demonstrerar tolv olika lösningar inom områdena energieffektiva stadsdelar, integrerad infrastruktur och hållbar mobilitet.

Carina Aschan från Umeå kommun, presenterade projektet Ruggedised, som startade 2016, där Umeå tillsammans med Rotterdam, Glasgow, Parma, Brno och Gdansk demonstrerar 32 lösningar inom smarta energilösningar och mobilitet.

Eva Pavic från Johanneberg Science Park (också medlem i Viable Cities) presenterade det nyaste projektet bland de tre lighthouse-projekten: IRIS. I detta projekt demonstreras lösningar inom stadsutveckling med fokus på energi, mobilitet och digitalisering i Göteborg, Nice och Utrecht.

Jonas Kamleh som är Enhetschef klimat- och energi i Malmö stad berättade slutligen om arbetet med att göra Malmö till Sveriges mest klimatsmarta stad. Malmö stads egen organisation ska vara klimatneutral 2020 och år 2030 ska staden försörjas till 100 procent av förnybar energi. I detta arbete är förnyelsearbete i stadsdelen Sege Park en viktig arena för demonstration.

Under workshopen fick deltagarna tillsammans i mindre grupper utforska behov av demonstration i städer och vilka lösningar som finns anledning att demonstrera. Arbetet skedde med utgångspunkt ifrån konkreta stadsdelar. Deltagarna fick även tillfälle att ge andra typer av inspel till programledningens fortsatta arbete med den utlysning om demonstrationsprojekt som ska ta form innan sommaren.

Under dagen hade vi graphic recorder Karin Grönberg på plats. Hon skapade under eftermiddagen en visuell överblick från presentationer och workshop. Se video och bilder nedan på den visuella överblick som Karin skapade.

Programchef Olga Kordas var nöjd med Viable Cities första medlemsstämma och diskussionen inför kommande utlysning med inriktning på demonstration.

– Vår första medlemsstämma idag har visat på det starka engagemanget hos våra partners. Nu är programmet på gång på riktigt. Det är fantastiskt roligt!