Viable Cities Logo

Etikett Sharing Cities Sweden

Favorit i repris: Fyll klimatgapet – del 2

Favorit i repris: Fyll klimatgapet – del 2

Stadsdelen Hammarby Sjöstad i Stockholm har som mål att halvera sin klimatpåverkan till 2030. Det ska förverkligas genom en medborgardriven process som Sharing Cities Sweden i Stockholm har utarbetat, i samverkan med lokala aktörer. Men vad måste Sjöstadens medborgare och företagare göra för att förverkliga detta mål? Här fortsätter Örjan Svane, professor emeritus KTH, att diskutera detta.
Läs merFavorit i repris: Fyll klimatgapet – del 2

Favorit i repris: Fyll klimatgapet

På ett konkret och enkelt sätt beskriver Örjan Svane, professor emeritus KTH, här gapet mellan insatser och klimatmål och vad som kan göras för att överbrygga det. Han utgår från omställningsarbetet i Hammarby sjöstad, Stockholm, som drivs av den lokala föreningen ElectriCITY. Texten publicerades första gången på Viable Cities blogg i maj 2021.
Läs merFavorit i repris: Fyll klimatgapet

Klimatfrukost 9: Medborgarengagemang i Hammarby sjöstad

För att snabba på klimatomställningen behöver alla i samhället engageras. Projektet Hammarby Sjöstad 2.0 i Stockholm är ett medborgarinitiativ för att minska klimatavtrycket i stadsdelen. I projektet samarbetar 55 bostadsrättsföreningar med 12 500 boende, företag, forskare och Stockholms stad för att bli klimatneutrala år 2030. Klimatfrukost 9 gästades av Jörgen Lööf, ElectriCITY Innovation, och Charlie Gullström, Sweco/RISE.

Läs merKlimatfrukost 9: Medborgarengagemang i Hammarby sjöstad