Viable Cities Logo

Studiebesök till Drottninghög

H22+50 Sessionen i Helsingborgs stad avslutades med studiebesök. Viable Cities Lena Holmberg valde att följa med till Drottninghög som satsar på att vara en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar stadsdel. Insatsen har ett dialogbaserat arbetssätt där aktuella och relevanta intressenter kontinuerligt bjuds in i processen. Ett exempel är DM med IKEA som aktiv partner och som är en attraktiv mötesplats för många.