Viable Cities Logo

Sharing Cities nya hemsida

SharingCities1_webb.jpg

Sharing Cities är ett nationellt program för delningsekonomi i städer, som är kopplat till Viable Cities och finansieras av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Genom testbäddar ska programmet utveckla och utvärdera delningstjänster och digitala lösningar/plattformar. Programmet verkar i Göteborg, Stockholm, Malmö och Umeå och kommer att pågå till 2020. Förhoppningen med Sharing Cities är att stärka Sveriges arbete för att nå de globala hållbarhetsmålen.Nu kan du besöka deras nya hemsida på sharingcities.se för att få ännu mer information om hur Sharing Cities arbetar!