Viable Cities Logo

Värdeskapande med öppen data från energisystemet ectogrid™

Med utgångspunkt i det innovativa energigränsöverskridande systemet ectogrid™ och demonstrationsprojektet Medicon Village syftar projektet till att skapa förutsättningar för externa aktörer, som företag, föreningar, forsknings- och offentliga verksamheter, att dra nytta av data som systemet generar. På så sätt kan digitalisering och medborgarinvolvering bidra till ökad energisystemoptimering, t ex genom balansering av energislag och laster.

Detta uppnås genom att:

 • Skapa tekniska förutsättningar för att tillgängliggöra ectogrid™-data;
 • Definiera hur värden kan skapas av externa aktörer baserat på ectogrid™-data;
 • Utveckla en modell för datadelning som är generiskt applicerbar för kommande ectogrid™-system.

Förväntade effekter är att datadelning ska bidra till att ytterligare stärka effektivitet, hållbarhet och skalbarhet, både nationellt och internationellt, för det ekosystem som byggs upp med ectogrid™ som bas.

Information

 • Projektledare: Lars Bierlein, E.ON Energilösningar AB
 • Partners: E.ON Energilösningar, Medicon Village Science Park, Lunds Kommun, Lunds Tekniska Högskola
 • Total budget: 9 790 000 SEK
 • Sökt bidrag: 4 659 600 SEK
 • Startdatum: 2018-09-01 
 • Slutdatum: 2020-09-01
 • Typ av satsning: innovation
 • Nyckelord: datadelning, öppen innovation, ectogrid™, digitaliserad energilösning, systemintegrering