Viable Cities Logo

Tre av Viable Cities Klimatneutrala städer 2030 är med i NetZeroCities Pilot Cities Programme

Bland den första grupp av 53 städer från tjugoen länder har valts ut för att inleda klimatåtgärder genom NetZeroCities Pilot Cities Programme finns tre av Viable Cities Klimatneutrala städer 2030. Genom att arbeta individuellt och tillsammans kommer dessa städer att implementera systemiska och lokalt skräddarsydda innovativa åtgärder som spänner över flera områden. De 53 städerna har valts ut från ett brett spektrum av över 100 ansökningar.

NetZeroCities Pilot Cities Programme stöder europeiska städer att testa och implementera innovativa tillvägagångssätt för snabb dekarbonisering under ett tvåårigt pilotprogram, som arbetar över tematiska områden till stöd för systemisk omvandling.

Projektet syftar till att ta itu med alla urbana system som bidrar till klimatneutralitet, inklusive mobilitet, energisystem och den byggda miljön, material- och resursflöden, naturområden, kulturella/sociala/ekonomiska/institutionella system och tillgängliga offentliga utrymmen

Den första grupp av 53 städer från tjugoen länder har valts ut för att inleda klimatåtgärder genom NetZeroCities Pilot Cities-programmet. Genom att arbeta individuellt och tillsammans kommer dessa städer att implementera systemiska och lokalt skräddarsydda innovativa åtgärder som spänner över flera områden. De 53 städerna har valts ut från ett brett spektrum av över 100 ansökningar. Bland de utvalda städerna finns Malmö, Uppsala och Umeå, som alla är en del av Viable Cities Klimatneutrala städer 2030.

Läs NetZeroCities nyhet här och mer om hela programmet här.