Viable Cities Logo

Lunchseminarium om klimatkommunikation

Forskaren Sol Agin vid Karlstads universitet deltog idag på vårt lunchseminarium om klimatkommunikation där hon presenterade resultat från sin forskning.

Stort tack Sol Agin för din presentation av din spännande forskning kring klimatkommunikation vid vårt lunchseminarium tillsammans med Karlstads universitet och Klimatkommunerna!

Här finns mycket att lära av din analys av konsekvenser av olika sätt att kommunicera till olika målgrupper där förväntan på avsändaren spelar en stor roll.

Vi ser fram emot att din avhandling blir tillgänglig snart så vi kan läsa mer om om vikten av kommunikations- och aktionslinjering. I framtiden hoppas vi också på att få veta mer om konsekvenser av närhetsprincipen. Lycka till med disputationen!