Viable Cities Logo

Luleå och Lund utvalda som tvillingstäder i NetZeroCities

I september valdes 40 så kallade tvillingstäder ut till NetZeroCities tvillingstadsprogram – ett nytt program inom ramen för EU:s mission om klimatneutrala städer. Lund och Luleå är de två svenska städer som har blivit utvalda och matchade med pilotstäder.

Syftet med tvillingstadsprogrammet är att städer med gemensamma utmaningar och förutsättningar kring klimatomställningsarbetet matchas ihop, för att tillsammans lära av varandra och skapa och replikera metoder för att påskynda omställningen till klimatneutrala städer. De 40 utvalda tvillingstäderna har matchats med 25 pilotstäder, där tre svenska städer sedan tidigare är med; Malmö, Uppsala och Umeå. I tvillingstadsprogrammet har Lund parats ihop med pilotstaden Leuven i Belgien, och Luleå med den svenska pilotstaden Umeå.

Sophie Forsberg på Luleå kommun berättar:

I Luleå är vi medlemmar i Viable Cities sedan ett drygt år tillbaka. Vi såg NetZeroCities tvillingstadsprogram som ett sätt att bygga vidare på vårt arbete i Luleå, samarbetet i norra Sverige med till exempel Umeå, och att också koppla upp oss mot EU-missionen om 100 klimatneutrala städer, och alla andra förebilder på den internationella arenan.

Tvillingprogrammet syftar till att skapa plattformar för lärande, främja kunskapsutbyte och uppmuntra till delande av bästa praxis städer emellan. Tvillingstäderna ska nu inleda ett samarbete och utbyte i form av, bland annat, workshops, besök och digitala träffar, med syfte att få en tydligare syn på pilotstadens arbete och dess möjlighet att implementera tidigare lösningar.

Jon Andersson på Lunds kommun berättar:

Lund är redan med bland de 100 klimatneutrala städerna, men vi såg detta program som en möjlighet att stärka utbytet med en spännande europeisk samarbetsstad, i form av Leuven i Belgien.

Flera andra europeiska städer har blivit matchade och utvalda att koppla ihop sig med de tre svenska pilotstäderna; Wiesbaden (Tyskland) med Malmö, Braga (Portugal) och Riga (Lettland) med Uppsala, och Wurzburg (Tyskland) med Umeå.

När programperioden på 20 månader är slut är förväntningen på städerna att ta fram en replikeringsplan som ska underlätta att genomföra implementeringen av åtgärder praktiskt. Nästa ansökningsperiod för att bli en tvillingstad öppnar våren 2024.

Mer läsning