Viable Cities Logo

JPI Urban Europe – NSFC China in Sustainable Urbanisation

Energimyndigheten utlyser 10 miljoner kronor inom det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet JPI Urban Europe. Utlysningen tillämpar en ettstegsprocess där det först lämnas in en intresseanmälan. Den ska lämnas senast 12 april 2018 klockan 14:00. Läs mer här. 

JPI Urban Europe

Joint Programming Initiative Urban Europe skapades 2010 för att utveckla ett europeiskt forsknings- och innovationscentrum för stadsfrågor och skapa europeiska lösningar genom samordnad forskning. Syftet är att skapa attraktiva, hållbara och ekonomiskt lönsamma städer och kommuner för medborgare och samhälle.