Viable Cities Logo

100 hållbarhetsmäktigaste: Viable Cities programchef och fler samarbeten

Idag släpptes listan på Sveriges 100 hållbarhetsmäktigaste och vi på Viable Cities är stolta över att både vår programchef Olga Kordas och vice ordförande Anders Wijkman återigen tar plats på listan, denna gång plats 38 och plats 18.

Flera med kopplingar till Viable Cities är med på listan. Från samverkan inom Klimatkontraktet har vi Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket, och Johan L Kuylenstierna, generaldirektör på Formas, ett forskningsråd för hållbar utveckling och Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelseordförande i Malmö stad och Johan Abrahamsson, kommunstyrelseordförande i Mariestad.

Bland Viable Cities medlemmar är Sepehr Mousavi, SweGreen, på listan. Dessutom är Pia SandvikRISE Research Institutes of Sweden, som bemannar Viable Cities programkontor, och Svante AxelssonFossilfritt Sverige på listan.

– Vi behöver ändra sättet vi pratar om klimatomställningen.De narrativ som styr idag är antingen att tekniska lösningar kommer rädda oss från allt ont, eller att klimatomställningen innebär en försämrad livskvalitet i jämförelse med dagen. Inget av de här narrativen stämmer. Vi behöver förändring på systemnivå gällande regelverk, beteende, governance, och teknik. Vi behöver radikala förändringar i våra livsstilar. Däremot kommer dessa förändringar inte leda till försämrad livskvalitet, utan istället, i många fall, leda till exempelvis bättre hälsa, bättre trygghet. Vi behöver också djupare samtal kring vad livskvalité innebär: vad gör egentligen oss människor lyckliga och glada?

– Olga Kordas, Viable Cities programchef
Olga Kordas, Viable Cities programchef, och Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, är med på listan över Sverige 100 hållbarhetsmäktigaste.
Olga Kordas, Viable Cities programchef, och Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, är med på listan över Sverige 100 hållbarhetsmäktigaste.