Viable Cities Logo

Hållbarhet blir standard

Lyckade projekt och pilotprojekt i kommuner skalas inte upp. Det är mer slump än struktur som får projekt att fortsätta, och det ligger ofta på en ensam eldsjäl i att det sker. Hur kan vi gå bort från det? Så började Lisa Enarsson, Stockholm stad, projektledare för Hållbarhet blir standard, dagens konferens.

Hållbarhet blir standard finansieras av Viable Cities och Vinnova. Inom projektet har det tagits fram ett vägledning och verktyg som stöttar att projekt redan från början ha förutsättningar för utveckling och uppskalning, verktyg som är redo att användas av flera. I många fall handlar det att ställa sig rätt frågor redan från början: vilka bör vara med, vilka beslut kommer behöva tas, och vilka maktstrukturer finns för att det här ska flyga och skalas upp? Det talas också om att det finns en hel del sätt att skala upp, varav några är växa, replikera, överföra och sprida. Att ha gemensam förståelse i en organisation för vilken del av uppskalning man talar om kan ge gemensamt vokabulär som gynnar uppskalningen.

– Vi behöver sluta fokusera på pilotprojekt och istället fokusera på radikal implementering. Vi behöver sluta tänka att vi måste vara först för att vara bäst och istället glo och sno. Uppskalning är inte ett “good to have”. Det är ett absolut måste.

– Olga Kordas, Viable Cities programchef, i paneldiskussionen under konferensen

Bland andra var Palle Lundberg, VD på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), med i paneldiskussionen. Vi ser stor potential i ett strategiskt samarbete mellan Viable Cities och SKR för att driva omställningen tillsammans och skala upp från de 23 städerna i Viable Cities nuvarande satsning till alla 290 kommuner i Sverige.

Om konferensen (hybrid): https://lnkd.in/dErAw_Sw

Om Hållbarhet blir standard på IVLs hemsida

Se konferensen i efterhand under 2 veckors tid: https://lnkd.in/d7riJDdb