Viable Cities Logo

Delegationsbesök från Indien – starkt intresse att samverka

delegation_India_May2018-e1525815104283.jpg

Fredagen den 4 maj mottog Viable Cities besök av en delegation från Indien under ledning av Secretary Durga Shanker Mishra från  Ministry of Housing and Urban Affairs. Besöket ägde rum inom ramen för ett arbetsmöte i Sverige med inriktning på det samarbetsavtal som finns sedan 2015 melllan Sverige och Indien inom hållbar stadsutveckling. Bland ansvarsområdena för Secretary Durga Shanker Mishra finns även den satsning – Smart Cites Mission – som Indien gör på att skapa 99 smarta städer.Intresset för samarbete mellan Indien och Sverige kring smarta och hållbara städer har också förstärkts genom det innovationsparterskap som nyligen som ingåtts mellan länderna. Innovationspartnerskapet undertecknades av Indiens premiärminister Narendra Modi och statsminister Stefan Löfvén i samband med den Indiska staschefens Sveigebesök i mitten av april. Det var den första gången på 30 år som Sverige besöktes av en statschef från Indien. I slutet av april fick även Sveriges innovationsmyndighet Vinnova regeringens uppdrag att stödja innovationssamarbete med Indien inom området smarta städer.- Vi hade ett mycket intressant utbyte med den indiska delegationen, berättar forskningsstrateg Charlie Gullström från Viable Cities programkontor. Jag ser att det finns mycket goda förutsättningar för ett fördjupat samarbete mellan Sverige och Indien kring smarta och hållbara städer där Viable Cities kan vara en viktig plattform.