Viable Cities Logo

Dags för fas 2 i Climate Smart Cities Challenge

 

Fas ett i Climate Smart Cities Challenges, Viable Cities första globala samarbete, stängde i slutet av januari. Nu ska alla parter gå igenom de 58 ansökningarna från städer i fyra kontinenter om att få bli utvalda till fas 2, innovationstävlingen som lanseras på Expo 2020 Dubai. 

I ansökningarna har städerna formulerat utmaningar som de anser behöver lösas för att de ska kunna skapa klimatneutrala städer med ett gott liv för människorna som vistas där.

– Nu ska bedömare från samtliga partners bakom initiativet välja ut 20 starka kandidater, utifrån dem ska sedan tre städer väljas ut, säger Olle Armstrand Dierks, portföljstrateg Viable Cities som tillsammans med samarbetsparterna förberett satsningen.

Ansökningarna ska gås igenom utifrån en rad kriterier som listas på Climate Smart Cities webbplats, men Olle Armstrand Dierks lyfter tre av dem.

– Utmaningen ska passa för en öppen innovationstävling, sedan ska den naturligtvis ha potential att minska koldioxidutsläppen rejält och lämpa sig för uppskalning. Dessutom måste ansökande stad ha kapacitet och resurser för sin medverkan som testbädd.

I slutet av mars ska de tre städerna – och dess utmaningar – vara utvalda och då startar förberedelserna för innovationstävlingen som ska lanseras i höst, på världsutställningen i Dubai.

– Innan Expo 2020 Dubai ska vi jobba tillsammans med städerna, titta närmare på deras utmaningar och säkerställa att de har en lokal förankring och den infrastruktur av samverkan mellan offentlig verksamhet, näringsliv och civilsamhälle som behövs. Utifrån det ska vi designa utmaningarna för tävlingen för att möjliggöra för brett deltagande

Innovationstävlingen är sedan öppen för de organisationer som tror sig ha möjlighet att lösa utmaningen. Finalisterna kommer att presenteras under Innovationsveckan i januari 2022 och sedan ska utmaningarna lösas.

Trots att bara tre städers utmaningar väljs ut ska resultat, kunskap och erfarenheter från dem ska komma många fler till del.

–  Förhoppningen är innovationstävlingen ska bidra till kunskapsdelning i ett bredare nätverk, till exempel till de städer som ansökt om att vara med men som inte har valts ut.

Climate Smart Cities Challenge är ett samarbete mellan Viable Cities, Teknikföretagen, UN-Habitat, Vinnova, Energimyndigheten, Smart City Sweden, Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 Dubai och Nesta Challenges.

Satsningen är tänkt som en start på att systematiskt använda innovationstävlingar som instrument i klimatomställningen.

– Vi tror att innovationstävlingar kan bli en viktig kanal för att mobilisera kompetens och engagemang från inte minst näringslivet, men också från akademi och civilsamhälle.

Läs mer om samarbetet Climate Smart Cities Challenge här.

Olle Armstrand Dierks, portföljstrateg Viable Cities.

Olle Armstrand Dierks, portföljstrateg Viable Cities.