Viable Cities Logo

Bortom pilotprojekt – nytt initiativ ska snabba på energiomställningen i städer

Nya hållbara energilösningar har hittills till stor del begränsats till pilotprojekt med fokus på specifika teknologier, organisatoriska lösningar eller affärsmodeller. Hur ser vi till att framgångsrika projekt inte stannar där – att bra lösningar skalas upp och sprids? Det ska forskningsprojektet “Bortom Pilotprojekt” utforska.

Christian Björneland (Malmö stad), Olga Kordas (Viable Cities/KTH), Harald Rohracher och Amanda Winter (Linköpings universitet), Rebecka Engström (Viable Cities/KTH) samt Markus Paulsson (Lund kommun) medverkar i forskningsprojektet.
Christian Björneland (Malmö stad), Olga Kordas (Viable Cities/KTH), Harald Rohracher och Amanda Winter (Linköpings universitet), Rebecka Engström (Viable Cities/KTH) samt Markus Paulsson (Lund kommun) medverkar i forskningsprojektet.

Forskningsprojektet, som ligger inom Energimyndighetens forskningsprogram MESAM (Människa, Energisystem, Samhälle), startade våren 2024 och leds av KTH i nära samverkan med Viable Cities programkontor.  Här undersöks hur samverkan och gemensamma målbilder kan skapas mellan olika projekt och hur övergripande regelverk och styrning kan utformas för att ge bättre förutsättningar för skalning. För att ta reda på detta studeras initiativ för hållbara värmesystem i Lund, samt initiativ för hållbar renovering av fastigheter i Malmö. Madrid och Amsterdam kommer att bidra med internationella fallstudier.

Projektets syfte är att visa på hur man kan skapa initiativ för systemförändring i städer som går bortom pilotprojekt och hur enskilda projekt kan haka i och förstärka varandra, samt utforska vilka övergripande förutsättningar på systemnivå som kan möjliggöra att initiativ växer till en bredare omställning. Projektet ska också utforska hur projekt kan utvärderas, inte bara för sina konkreta resultat utan också för sin transformativa potential.  

I mars samlades projektgruppen för kickoff i Lund.

– Vi behöver förstå vad som krävs för att innovativa lösningar som testas i liten skala kan växa till det nya normala i hela staden, säger Rebecka Engström, forskare i projektet, verksam vid KTH och Viable Cities. 

‘Bortom Pilotprojekt’ kompletterar flera andra, parallella, satsningar i samma riktning, som ‘Hållbarhet blir standard’, ett verktyg utvecklat av IVL som kan användas i planeringsprocessen för att redan där säkra potentialen för uppskalning. Viable Cities och Vinnovas satsning på systemdemonstratorer utforskar också hur sektorsöverskridande förändringsarbete i delar av Lund och Stockholm kan skapa systemförändring bortom enskilda projekt. Detta prövas även i andra länder, till exempel genom systemdemonstratorer i Brasilien, Colombia, Uganda och Storbritannien inom Climate Smart Cities Challenge som Viable Cities medverkar i. EUs Climate KIC-initiativ “Deep Demonstrations” är ett annat exempel där testbäddar utvecklas för systemomställning i städer.

Projektgruppen bjöds på en guidad rundtur i Lund, på bilden Harald Rohracher och Amanda Winter (Linköpings universitet), Rebecka Engström (Viable Cities/KTH), Markus Paulsson (Lund kommun), Olga Kordas (Viable Cities/KTH) Foto: Madeleine Bergman
Projektgruppen bjöds på en guidad rundtur i Lund, på bilden Harald Rohracher och Amanda Winter (Linköpings universitet), Rebecka Engström (Viable Cities/KTH), Markus Paulsson (Lunds kommun), Olga Kordas (Viable Cities/KTH).

‘Bortom pilotprojekt’ fokuserar mer på den miljö och de mellanrum som finns runt befintliga pilotinsatser i städer – såsom kommunikation, samarbetsformer, politik och investeringsdirektiv – med fallstudier i Malmö och Lund, och hur denna miljö kan utformas så att projekt med olika huvudsyfte ändå bidrar till samma övergripande mål, i detta fall missionen om klimatneutrala städer till 2030. På så sätt kompletterar detta projekt andra tidigare och pågående initiativ.