Nyheter

Fyll i din epost och välj din prenumeration för att få nyheter och uppdateringar från oss.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
 • Alla utlysningar
 • Accelerera
 • Borås
 • Borlänge
 • Boverket
 • CapaCITIES
 • Chalmers
 • CitiES2030
 • Climate Smart Cities Challenge
 • Climate-KIC
 • Digitalisering
 • Drive Sweden
 • Driving Urban Transition
 • Energimyndigheten
 • Enköping
 • ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities
 • Eskilstuna
 • EU
 • European Viable Cities Day
 • Formas
 • Gävle
 • Globalt
 • Göteborg
 • Greentopia
 • Halmstad
 • Helsingborg
 • Högskolan i Halmstad
 • IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Järfälla
 • Jobb
 • Kalmar
 • Karlstad
 • Karlstads universitet
 • Klimatinvestering och finansiering
 • Klimatkommunerna
 • Klimatkontrakt
 • Klimatneutrala städer 2030
 • Kommunikation
 • Kristianstad
 • Kungliga Tekniska Högskolan
 • Linköping
 • Linköpings universitet
 • Luleå
 • Lund
 • Lunds universitet
 • Malmö
 • Mariestad
 • Medborgarengagemang och involvering
 • Mobilitet och tillgänglighet
 • Nacka
 • Naturskyddsföreningen
 • Naturvårdsverket
 • NetZeroCities
 • Nordic Transition Partnership
 • Örebro
 • Östersund
 • Positive Energy Districts
 • Research institute of Sweden
 • Sharing Cities Sweden
 • Skellefteå
 • Södertörns högskola
 • Stadsplanering och bygg
 • Statens lantbruksuniversitet (SLU)
 • Stockholm
 • Stockholm Environment Institute
 • Storytelling
 • Sveriges Kommuner och Regioner
 • Systemdemonstratorer
 • Tillväxtverket
 • Trafikverket
 • Transition Lab Forum
 • Umeå
 • Umeå Universitet
 • UniCities
 • Upplands-Bro
 • Uppsala
 • Uppsala universitet
 • Utlysningar
 • Växjö
 • Vinnova
 • WWF
Carl Larssons målning “Rödluvan och vargen i skogen” är skogen omisskännligt svensk.
15 februari 2024

Genom att kombinera beteendeforskning och skönlitterära berättartekniker utvecklar vi en modell för engagerande storytelling där den första versionen ska vara färdig innan årets slut. Med jämna mellanrum skriver Per om sina reflektioner kring storytelling som verktyg, utifrån det som görs,…

 • Alla utlysningar
 • Accelerera
 • Borås
 • Borlänge
 • Boverket
 • CapaCITIES
 • Chalmers
 • CitiES2030
 • Climate Smart Cities Challenge
 • Climate-KIC
 • Digitalisering
 • Drive Sweden
 • Driving Urban Transition
 • Energimyndigheten
 • Enköping
 • ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities
 • Eskilstuna
 • EU
 • European Viable Cities Day
 • Formas
 • Gävle
 • Globalt
 • Göteborg
 • Greentopia
 • Halmstad
 • Helsingborg
 • Högskolan i Halmstad
 • IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Järfälla
 • Jobb
 • Kalmar
 • Karlstad
 • Karlstads universitet
 • Klimatinvestering och finansiering
 • Klimatkommunerna
 • Klimatkontrakt
 • Klimatneutrala städer 2030
 • Kommunikation
 • Kristianstad
 • Kungliga Tekniska Högskolan
 • Linköping
 • Linköpings universitet
 • Luleå
 • Lund
 • Lunds universitet
 • Malmö
 • Mariestad
 • Medborgarengagemang och involvering
 • Mobilitet och tillgänglighet
 • Nacka
 • Naturskyddsföreningen
 • Naturvårdsverket
 • NetZeroCities
 • Nordic Transition Partnership
 • Örebro
 • Östersund
 • Positive Energy Districts
 • Research institute of Sweden
 • Sharing Cities Sweden
 • Skellefteå
 • Södertörns högskola
 • Stadsplanering och bygg
 • Statens lantbruksuniversitet (SLU)
 • Stockholm
 • Stockholm Environment Institute
 • Storytelling
 • Sveriges Kommuner och Regioner
 • Systemdemonstratorer
 • Tillväxtverket
 • Trafikverket
 • Transition Lab Forum
 • Umeå
 • Umeå Universitet
 • UniCities
 • Upplands-Bro
 • Uppsala
 • Uppsala universitet
 • Utlysningar
 • Växjö
 • Vinnova
 • WWF
Stort svenskt engagemang i europeisk utlysning om urban omställning
10 oktober 2023

Det europeiska partnerskapet Driving urban transitions, DUT, ger stöd till forsknings- och innovationsprojekt som hjälper städer i omställning till hållbara ekonomier och samhällen. Resultatet i den första utlysningen visar ett stort intresse bland europeiska aktörer – och för svensk del…

På Viable Cities stämma i oktober 2023 diskuterade medlemmarna den strategiska utvecklingen av programmet.
5 oktober 2023

Inom Viable Cities mobiliserar idag, 2023, ett växande antal städer tillsammans med en bredd av aktörer för att snabba på den lokala omställningsresan till klimatneutrala och hållbara samhällen. Mobiliseringen sker på flera nivåer samtidigt – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.…

Klimatneutrala Örebro
4 september 2023

Halverad elförbrukning, fjärrvärmens möjlighet att bidra med negativa utsläpp och medborgarförsamling - mycket händer i Örebro! Förra veckan var Viable Cities programkontor på besök på Klimatneutrala Örebros kick-off.

Hållbarhet blir standard
25 augusti 2023

Lyckade projekt och pilotprojekt i kommuner skalas inte upp. Det är mer slump än struktur som får projekt att fortsätta, och det ligger ofta på en ensam eldsjäl i att det sker. Hur kan vi gå bort från det?

Viable Cities Medborgarengagemang i staden
3 juli 2023

Vi arrangerar 2 sessioner, och är samarbetspartners till en dag på Hållbarhetsarenan på Teaterskeppet. Vi ser fram emot sessionerna som har bred representation från politiska ledare i städer, nyckelaktörer från nationella myndigheter, EU-kommissionen samt vårt systerprogram i Spanien CitiES2030. Tillsammans…

Viable Cities på nationella klimatmötet
16 juni 2023

Idag var Viable Cities på plats på det nationella klimatmötet med vår programchef Olga Kordas. Det är otroligt viktigt att vi fortsätter kraftsamla för att accelerera omställningen till klimatneutrala städer, med sikte på gott liv för alla inom planetens gränser.…

16 juni 2023

Ny rapport om städernas roll i klimatomställningen och en ny framväxande modell för att leda, styra och genomföra omställningen snabbare än idag, det som sammanfattningsvis kallas ”governance”.

Visuals för Twinning-programmet. Bilden tillhör NetCeroCities.
4 maj 2023

Twinning-programmet kommer att vägleda tvillingstäder i deras lärande- och replikeringsinsatser från pilotstäder, med ett praktiskt fokus på att replikera de systemiska transformationsmetoderna och innovativa tillvägagångssätt som demonstreras av pilotaktiviteterna, på vägen mot klimatneutralitet.

Paneldiskussion på Sveriges forsknings- och innovationskontor i Bryssel (SWERI) (bild tagen från inspelningen av seminariet)
21 april 2023

Som en del i Sveriges EU-ordförandeskapsprogram, bjöd den 12 april Sveriges forsknings- och innovationskontor i Bryssel (SWERI) in till ett seminarium om EU:s Missions, med fokus på hur missionerna översätts från policy till genomförande. Viable Cities Internationaliseringsstrateg Albert Edman, som…

Medborgarengagemang
17 april 2023

Till våren går Viable Cities och Digidem Lab in i ett fördjupat samarbete kring medborgarengagemang. Pierre Mesure har i 5 år stöttat kommuner att involvera medborgare i beslutsfattande, med fokus på de underrepresenterade i våra institutioner.

Klimatfrukost 30: Kollektiv mobilitet för klimatneutrala städer
12 april 2023

En stor del av utsläppen i städer kommer från transport av människor och varor, vilket gör mobilitet till en nyckelfråga i omställningen till klimatneutrala städer. Under Klimatfrukost 30 utforskades hur framtidens mobilitet kan utformas för omställning; hur en hållbar klimatneutral…

Is my microphone on?
12 april 2023

Föreställningen Is my microphone on? är inspirerad av det tal klimataktivisten Greta Thunberg höll den 23 april 2019. Föreställningen är skriven för en vuxen publik och framförs av ungdomsensembler runt om i Sverige. Den skildrar ungdomars oro, rädsla och frustration,…

Accelerera för framgångsrik omställning
27 mars 2023

I omställningen mot en social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet kan innovation utgöra en kraftfull möjliggörare. Genom att utrusta nyckelpersoner i kommunprojekt och kommunledning med verktyg, strategier och förmågor bygger Accelerera upp konkret kunskap kring innovation, skapar nya beteenden, och möjliggör…

Ladda fler

Inga fler utlysningar att visa

Håll dig uppdaterad
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Programmet finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas och samordnas av KTH.

Copyright © 2024 Viable Cities | Webbplatspolicy | Tillgänglighet