Viable Cities Logo

Stad Järfälla

Klimatsmart planering

Humlor på besök i kyrkparken. Fler växter leder till ökad biologisk mångfald. Foto: Ekologigruppen via SMHI
Järfälla har en lång tradition att planera för god park- och naturstruktur. Grönområdena stärker kommunens ekosystemtjänster, bidrar till minskad översvämningsrisk, samt bevarar vattenkvalitet, biologisk mångfald och sociala mervärden. Värdet av ekosystemtjänster togs upp i översiktsplanearbetet i Järfälla kommun redan 2014.