Viable Cities Logo

Lokal Kraft

i Malmö

Lokal Kraft syftar till att med utgångpunkt i geografiska delar av Malmö stad, driva klimatomställning tillsammans med t.ex. fastighetsägare, föreningar och malmöbor. Målet är att utveckla partnerskap och arbetssätt för att maximera klimateffekten av lokalt utvecklingsarbete, vilket ska bygga på tidigare erfarenheter av lokalt utvecklingsarbete. Utgångspunkt ligger i förtätning av Rosengård, men andra stadsområden med egna fysiska och socio-ekonomiska karaktärer inkluderas och ger en mångfald av situations-anpassade lösningar, vilka kan överföras till andra områden.

Denna satsning är en del av Viable Cities utlysning #11 Systemdemonstratorer för klimatneutrala städer, designfas.

Information

  • Koordinator: Malmö kommun – Malmö stad Miljöförvaltningen
  • Startdatum: 2022-08
  • Slutdatum: 2023-02
  • Typ av satsning: designfas systemdemonstrator

Mer om satsningen

Länkar