Viable Cities Logo

Mått och steg för effektivare nyttjande av byggnadsyta och användning av energi

Denna förstudie initierar en diskussion om hur digitalisering kan påverka efterfrågan och utbudet av uppvärmd yta i bebyggelsen, genom att införa tjänster för delning av yta. Den undersöker också nya sätt att mäta energianvändning utifrån aktivitet istället för per kvadratmeter och hur en kvantifiering av den potentiella minskningen av energianvändningen till följd av effektivare ytutnyttjande skulle kunna göras. 

Baserat på idéer om att uppmuntra flexibel användning av byggnader, som underlättas av digitaliseringen, och nya mått på byggnaders energianvändning, föreslår vi en prioriteringsordning:

 • Minska efterfrågan på utrymme

 • Minska efterfrågan på utrymme

 • Intensifiera användningen av befintligt utrymme

 • Rekonstruera, med tanke på de två första stegen

 • Konstruera nya byggnader med tanke på de två första stegen

Information

 • Projektledare: Mattias Höjer, Kungliga Tekiska Högskolan (KTH)
 • Partners: KTH, RISE – Research Institutes of Sweden, Trianon AB, Malmö stad
 • Total budget: 1 000 000 SEK
 • Sökt bidrag: 500 000 SEK
 • Startdatum: 2018-08-01 
 • Slutdatum: 2019-07-31
 • Typ av satsning: förstudie
 • Nyckelord: effektiv ytanvändning, nyttjandegrad, alternativa energianvändningsmått, fyrstegsprincip för bebyggelse, digitalisering, tjänster

Mer om satsningen

Länkar