Viable Cities Logo

Bli medlem

Medlemsskap inom Viable Cities innebär att vara emd och arbeta mot missionen om klimatneutrala städer 2030 med gott liv för alla inom planetens gränser.

Bakom Viable Cities står över 100 medlemsorganisationer som tillsammans arbetar mot programmets mission om klimatneutrala städer till 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Medlemmarna är aktivt engagerade i programmets utveckling genom sitt deltagande i aktiviteter, projekt och i den årliga medlemsstämman.

Som medlemsorganisation i Viable Cities har ni möjlighet att påverka programmets strategiska inriktning och verksamhet. Endast medlemmar kan medverka i strategiska projekt, delta i medlemsstämman eller sitta i programstyrelsen. Viable Cities tar inte ut någon medlemsavgift utan alla medlemmar bidrar aktivt till programmets utveckling genom eget arbete och/eller kontant finansiering. Syftet med Viable Cities medlemsorganisationer är att dessa ska bidra till utvecklingen av programmet. 

Att bli och vara medlem

Ansökan om medlemskap i Viable Cities är öppet för organisationer som uppfyller kriterierna angivna i medlemsavtalet. Det är programstyrelsen som fattar beslut om att bevilja en ansökan om medlemskap på rekommendation från programledningen som utgår från bedömningskriterierna nedan. Medlemskapet fullgörs genom att organisationen tillträder medlemsavtalet via signatur av en tillträdeshandling.

  • Förmåga till långsiktigt engagemang i programmet
  • Vilja att resurssätta organisationens engagemang i programmet
  • Intresse av att driva utvecklingen av programmet inom angivna tema- och fokusområden
  • Ni fyller ansökningsformuläret (länk nedan).
  • Efter mottagen ansökan tar programledningen kontakt för att boka in tid för medlemsdialog.
  • Medlemsdialogen är programledningens och sökandes tillfälle att diskutera organisationens planerade engagemang i programmet i enlighet med bedömningskriterierna.
  • Programstyrelsen fattar vid nästkommande styrelsemöte beslut om att bevilja en ansökan om medlemskap på rekommendation från programledningen.
  • Vid beviljande av medlemskap erhåller organisationen ett medlemsavtal samt den tillträdeshandling som ska signeras av organisationens firmatecknare.
  • När tillträdeshandlingen är signerad och har inkommit till programledningen listas organisationen som medlem i medlemsavtalet och på hemsidan samt får ta del av medlemsspecifik information och händelser.

Medlemsstämmor

Varje år har Viable Cities ett sammanträde för alla medlemsorganisationer där programmets angelägenheter behandlas, som kallas stämma. Där beslutas om Viable Cities strategi inom ramen för Energimyndighetens programbeslut. På stämman kan en person från varje medlemsorganisation rösta, men fler kan delta.