Viable Cities Logo

Medlemsstämma 2018

Varje år har Viable Cities ett sammanträde för alla medlemsorganisationer där programmets angelägenheter behandlas, som kallas stämma. Där beslutas om Viable Cities strategi inom ramen för Energimyndighetens programbeslut.

På stämman representeras varje medlemsorganisation av en person. 2018 är programmets första stämma.

Program för medlemsstämman

 • 11.00-11.30 Registrering och kaffe
 • 11.30-12:00 Medlemsstämma
 • 12:00-13:00 Lunch
 • 13:00-17:00 Strategisk diskussion inför nästa utlysning och mingel

Föredragning enligt fastställd dagordning i Viable Cities organisationshandbok. Alla medlemsorganisationer i Viable Cities deltar i stämman med en röstberättigad representant.

Dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Upprättande av röstlängd och närvaroförteckning
 3. Fråga om behörig kallelse till stämman
 4. Val av mötesordförande
 5. Val av protokollförare, justerare och rösträknare
 6. Godkännande av uppdaterad medlemsförteckning.
 7. Information om programbeskrivning med tillhörande bilagor
 8. Godkännande av programbeskrivning med tillhörande bilagor
 9. Godkännande av årsredovisning
 10. Vid ny etapp: Val av ledamöter till programstyrelsen
 11. Vid ny etapp: Val av ordförande till programstyrelsen
 12. Vid ny etapp: Val av ledamöter och ordförande i valberedning
 13. Övriga frågor
 14. Stämman avslutas

Handlingar inför medlemsstämman

 1. Medlemsförteckning (punkt 6 i dagordning)
 2. Programbeskrivning med tillhörande bilagor (punkt 7 i dagordning)
 3. Lägesrapporter till Energimyndigheten augusti 2017 och februari 2018 (punkt 9 på dagordningen)
 4. Valberedningens förslag till styrelse (punkt 10 – 11 i dagordning)
 5. Förslag till valberedning (punkt 12 i dagordning)

Ladda ner ett samlat dokument med alla handlingar här.

Dokumentation

Presentationer

Här kan du ladda ner presentationerna från medlemsstämman.

Filmklipp

Presentationer och intervjuer.

Graphic Recording

Karin Grönberg är en av Sveriges skickligaste graphic recorders. Här ser du hennes visuella överblick från den strategiska diskussionen.