Viable Cities Logo

Mo-Bo

– Arkitektur för hållbar mobilitet

Delningsekonomi och mobilitetstjänster banar väg för nytänkande arkitektur. Mo-Bo är ett bostadskoncept med mobilitetstjänster som löser de boendes transporter på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. 

Mobilitetstjänster möjliggör att fler människor och varor kan transporteras av färre fordon, vilket innebär smartare användning av resurser och ytor. I anslutning till bostaden frigörs stora ytor och kostnader som tidigare investerats i privata bilplatser. Innovationsarbetet utgår från ett Living Lab (Vilunda, Mo-Bo I) och två testbäddar (Slakthusområdet, Mo-Bo II, samt Östra Sala backe) där gestaltning, tjänster och policy testas i plan-, bygg- och driftskede. 

Aktörskonstellationen består av kommuner, byggaktörer, arkitekter, tjänsteleverantörer, boende och forskare. Målet är en omställning från dagens “Normal” inom bostadsarkitektur och stadsplanering med fokus på privatbilism till “New Normal” med fokus på transportbehov, lösningars kapacitet och klimateffekter.

Denna satsning har fått fortsatt finansiering i det nya projektet Mo-Bo III – Mobilitet och Boende som samlad tjänst.

Information

  • Projektledare: Anna Sundman, Theory Into Practice (TIP)
  • Partners: Theory Into Practice, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Green Leap, Laterre Invest AB, Upplands Väsby kommun, SLU – Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för stad och land, Trivector, Urbio, Uppsala kommun
  • Total budget: 10 294 238 SEK
  • Sökt bidrag: 4 999 334 SEK
  • Startdatum: 2018-06-01 
  • Slutdatum: 2020-06-01
  • Typ av satsning: innovation
  • Nyckelord: Mo-Bo Arkitektur, stadsbyggnad, bostad, mobilitetstjänster, delningsekonomi, hållbara transporter

Mer om satsningen

Video

Video från Viable Cities.

Länkar