Viable Cities Logo

Klimatkampen Uppsala

Klimatkampen Uppsala (arbetsnamn) / Klimatlätt (projektnamn) är ett samarbetsprojekt mellan Chalmers tekniska högskola, Uppsala kommun, webbtjänsten Svalna AB och flera företag och organisationer som verkar i Uppsala och på nationell nivå: Studiefrämjandet, Svenska kyrkan, UL (länstrafiken), Uppsalahem och Vattenfall.

Tillsammans vill parterna arbeta för att påskynda klimatomställningen genom att på olika sätt engagera och informera Uppsalabor om hur de kan minska sin klimatpåverkan, samt på olika sätt själva arbeta för att erbjuda lösningar, tjänster och produkter som undanröjer barriärer för mer hållbara val i vardagen.

Information

  • Projektledare: Stefan Wirsenius, Chalmers tekniska högskola
  • Partners: Uppsala kommun, Chalmers tekniska högskola, Svalna AB, Region Uppsala  (länstrafiken), Uppsalahem AB, Svenska Kyrkan (Uppsala pastorat), Studiefrämjandet Uppsala, Göteborgs universitet.
  • Total budget: 8 082 420 SEK
  • Sökt bidrag: 3 879 895 SEK
  • Startdatum: 2018-08-01 
  • Slutdatum: 2020-03-31
  • Typ av satsning: innovation
  • Nyckelord: konsumtionens klimatpåverkan, hållbara livsstilar, hållbara praktiker, feedback, normaktivering

Mer om satsningen

Video

Dokumentation

Länkar