Viable Cities Logo

Färdplan för mobilitetshubbar

i Uppsala

Målsättningen är att utveckla en färdplan för mobilitetshubbar som ska bidra till att skapa långsiktiga, resilienta och ändå flexibla mobilitetslösningar. Syftet är att underlätta förverkligandet av ett sammanhängande nät av hubbar inte bara på kommunal nivå utan i förlängningen skapa ett system för hållbar delad mobilitet, som bidrar till ett skifte från privatbilism till ett hållbart transportsystem som bygger på delad mobilitet, kollektivtrafik och aktiv mobilitet.

Denna satsning är en del av Viable Cities utlysning #11 Systemdemonstratorer för klimatneutrala städer, designfas.

Information

  • Koordinator: Uppsala Kommun – Uppsala kommun Stadsbyggnadsförvaltningen
  • Startdatum: 2022-08
  • Slutdatum: 2023-02
  • Typ av satsning: designfas systemdemonstrator

Mer om satsningen

Länkar