Viable Cities Logo

Systemdemonstrator för ett klimatneutralt Umeå

baserad i den nya stadsdelen Tomtebo strand

Syfte och mål med designfasen är att utforska och identifiera innovationskapacitet, lösningar och policyhinder samt utveckla det befintliga partnerskapet med fler aktörer inför genomförandet av en långsiktigt hållbar och klimatneutral stadsdel som främjar hållbara livsstilar, inom stadsdelen och i omgivande stadsdelar. Detta görs inom redan etablerade processer och samverkan mellan kommun, kommunala bolag och byggaktörer i arbetet med den nya stadsdelen Tomtebo strand, och kompletteras med ytterligare utvecklingskapacitet.

Denna satsning är en del av Viable Cities utlysning #11 Systemdemonstratorer för klimatneutrala städer, designfas.

Information

  • Koordinator: Umeå kommun – Umeå kommun Samhällsbyggnadskontoret
  • Startdatum: 2022-06
  • Slutdatum: 2023-02
  • Typ av satsning: designfas systemdemonstrator

Mer om satsningen

Länkar