Viable Cities Logo

Sensorer för luftmiljö

– möjligheter och begränsningar

Denna förstudie adresserar två stora klimatutmaningar; transporter och energieffektivitet i byggnader via ventilationen. Sensorer för mätning av luftkvalitet används i allt större utsträckning för bl.a. styrning av inomhusluft och för information till allmänheten om utomhusluft. Dessa sensorer är enkla att använda, relativt billiga och ger data i realtid med hög tidsupplösning, vilket är nödvändigt för många tillämpningar. Dessvärre finns problem med kvaliteten hos mätdata, speciellt för sensorer för luftburna partiklar.

Denna förstudie vänder sig till användare och utvecklare av enklare sensorer för luftkvalitetsmätningar och erbjuder en sammanställning av hur sensorerna fungerar i olika tillämpningar, kommer att sprida kunskap om sensorer, höja medvetenheten kring kvalitetssäkring av mätdata, föreslå en verifierbar kvalitetskontroll och i förlängningen leda till ökad service till oskyddade trafikanter och effektivare ventilation i byggnader.

Information

  • Projektledare: Sara Janhäll, RISE
  • Partners: Senseair AB, Systemair, Neolund, Swegon, Mikael Ramström, RISE, Karlstads kommun, Region Örebro Län, Akademiska Hus, Camfil Svenska AB, Mann + Hummel Vokes Air AB
  • Total budget: 1 000 000 SEK
  • Sökt bidrag: 500 000 SEK
  • Startdatum: 2018-08-15 
  • Slutdatum: 2019-08-15
  • Typ av satsning: förstudie
  • Nyckelord: sensor, luft, kontroll, kvalitet, partiklar, mätning