Viable Cities Logo

SnabbSam

Systemdemonstrator för SNABB omställning av transportsystemet tillSAMmans

SnabbSam – planeringsfas

I systemdemonstratorn SnabbSam kommer Stockholms stad och dess partners att arbeta för en omfattande omställning av resvanor, ytanvändning och fordonsflotta i Stockholms innerstad. Detta som ett steg på vägen mot en utsläppsfri innerstad och ett klimatpositivt Stockholm 2030. I Snabbsam ska den miljözon som planeras i centrala Stockholm nyttjas både som motor och möjlighetsfönster i strävan mot ett transporteffektivt och utsläppsfritt transportsystem som på sikt sträcker sig långt utanför zonens gräns.

I SNABBSAM planeras en bred systemomställning inom områden som reglering och policy, infrastruktur, fordon och logistik, affärsmodeller, beteenden och kultur. Planeringsfasen skapar förutsättningar för systemdemonstration genom att: 1) skapa förståelse för systemet som ska ställas om, 2) skapa en insatsportfölj och etablera strukturer för orkestrering och portföljstyrning, samt 3) skapa mandat genom att mobilisera aktörer och perspektiv. Den portföljen av insatser kommer att demonstreras och bidra till en accelererad klimatomställning.

SNABBSAM koordineras av Stockholms stad och ett orkestreringsteam där IVL och Lindholmen Science Park ingår. Teamet ska utveckla en iterativ process vilket tillsammans med parterna implementeras inom fyra arbetspaket. Arbetspaketen fokuserar på (1) systemförståelse, (2) att utveckla portföljen och (3) skapa mandat och mobilisering, samt (4) möjliggöra lärande, metodutveckling, skalning och spridning. Resultaten blir en portfölj av insatser vilka kan snabbt genomföras i storskaliga demonstrationer.

Denna satsning är en del av Viable Cities och Vinnovas utlysning #12 Systemdemonstratorer för klimatneutrala städer, planeringsfas

Koordinator: Stockholms kommun – Stockholms stad Trafikkontoret

Sökt bidrag: 970 225 SEK

Startdatum: oktober 2023

Slutdatum: juni 2024

Typ av satsning: planeringsfas systemdemonstrator

SnabbSam – designfas

SNABB elektrifiering och omställning till utsläppsfria transporter i SAMverkan (Stockholm, Järfälla, Nacka)

Syftet med systemdemonstratorn SnabbSam är att accelerera elektrifieringen i Stockholmsregionen och bidra till att uppnå målet om en utsläppsfri innerstad i Stockholm 2030. Målet med Designfasen är att Stockholms stad, Järfälla och Nacka i samverkan ska ta fram en gemensam framtidsbild för elektrifieringen i regionen 2030, adressera de knäckfrågor och målkonflikter som behöver lösas och planera för aktörssamverkan och medborgainvolvering (kvadrupelhelix aktörssamverkan).

Denna satsning är en del av Viable Cities och Vinnovas utlysning #11 Systemdemonstratorer för klimatneutrala städer, designfas.

Koordinator: Stockholms kommun – Stockholms stad Trafikkontoret

Startdatum: 2022-08

Slutdatum: 2023-02

Typ av satsning: designfas systemdemonstrator

Länkar

Kontakt

Annika Bergendahl, strateg på Trafikkontoret Stockholm, annika.bergendahl@stockholm.se