Viable Cities Logo

TOD2

Transit-Oriented Development 2 – Offentliga rum, mobilitetshubbar och transportdeklarationer

Bilresor förbrukar knappa resurser av fossil olja, accelererar klimatförändringarna globalt och skapar luftföroreningar lokalt. Transitorienterad utveckling är en stadsdesignpolicy som syftar till att omforma bilorienterade stadsdelar, integrera transitinfrastruktur i stadsdelar och inspirera till en övergång från privatbil till gång- och kollektivtrafik.

Denna satsning kommer att undersöka stationsområden i Sverige, Danmark och Kina för att utveckla ett TOD2-ramverk med perspektiv på offentliga rum, delad mobilitet och innovativa mobilitetsnav, och verktygslådor för koldioxidneutralitet. Detta syftar till att bidra till att uppnå minskade koldioxidutsläpp och minskat oljeberoende i europeiska och kinesiska städer.

Koordinator: KTH Kungliga Tekniska Högskolan (Europa), Nanjing University (Kina)

Partners: NIRAS A/S (Danmark), Tongji University (Kina), Stockholm University (Kina), URBANDIGITAL APS (Danmark), Foreningen Bloxhub (Danmark), Frederiksbergs kommun (Danmark)

Totalt bidrag: 5 965 794 SEK

Startdatum: 2 maj 2023 

Slutdatum: 30 april 2026

Typ av satsning: forskning

Länkar

Dokument