Viable Cities Logo

eMATS

Eldrivna multimodala transportsystem för att stärka urban tillgänglighet och konnektivitet

e-MATS syftar till att främja nästa generations multimodala transportsystem via elektrifiering, uppkoppling och delning. Satsningen ämnar att underlätta utvecklingen av multimodala transportsystem som kopplar samman elektrisk kollektivtrafik och delad mikromobilitet för hållbara, mer effektiva och rättvisa mobilitetstjänster, som förbättrar urban tillgänglighet och motståndskraft.

Satsningen kommer att ta itu med kritiska och osäkra aspekter i den nuvarande praxisen och engagera nyckelintressenter på flera nivåer i samskapande med hänsyn till olika användares behov och beteendesvar. Innovationsområden inkluderar infrastrukturplanering på strategisk nivå, systemoptimering, nätverksdesign och förvaltning på taktisk nivå, och fordons-/plutonstyrning och batterihantering på operativ nivå, med hänsyn till olika användares behov och beteendesvar.

Lösningar kommer att demonstreras i verkliga tillämpningar genom offentliga myndigheter och industripartners. Dessa bidrar till att främja tillgänglighet och uppkoppling i städer, klimatåtgärder inom transportsektorn och medborgarnas subjektiva välbefinnande på lång sikt.

Koordinator: Politehnica University Timișoara (Europa), Zhejiang University (Kina)

Partners: Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI, Sverige), Chalmers tekniska högskola (Sverige), Chongqing University (Kina), The Hong Kong Polytechnic University Shenzhen Research Institute (Kina), WSP (Sverige), FellowBot AB (Sverige), Hangzhou Comprehensive Transportation Center (Kina), Enjoyor Ltd Co. (Kina)

Totalt bidrag: 3 328 682 SEK

Startdatum: 2 maj 2023 

Slutdatum: 30 april 2026

Typ av satsning: forskning

Länkar

Dokument