Viable Cities Logo

Hållbarhet blir standard

Satsningen syftar till att fånga upp innovativa lösningar från pilotprojekt i flera kommuner. Detta för att påskynda klimatneutral stadsutveckling genom att nya lösningar med stor potential snabbare kan bli standard i nya och befintliga områden.

Syftet med projektet var att utveckla en metod som bidrar till att uppskalning av hållbara innovativa lösningar sker mer strukturerat med större bredd så att det blir mer resurseffektivt och man får synergieffekter exempelvis genom att samarbeta och göra gemensamma upphandlingar. En analysmetod har utvecklats som inkluderar en vägledning för uppskalning och ett uppskalningsverktyg. De har spridits vidare för att användas både hos de medverkande städerna och i andra kommuner i hela Sverige. Städernas arbetssätt och process där verktyg och vägledning används behöver fördjupas.

Information

  • Kontaktperson: Lisa Enarsson, Stockholms stad
  • Koordinator: Stockholms kommun – Miljöförvaltningen
  • Startdatum: 2019-11
  • Slutdatum: 2023-12

Mer om satsningen

Länkar