Etikett Kunskapshubb Mobilitet och transport

Tjänsteskjuts

Karlstad, Klimatkommunerna och Svenska Taxiförbundet samarbetar kring Tjänsteskjuts, ett alternativ till den del tjänstefordon som kommunen äger eller leasar. Den nya lösningen kan både spara pengar och ha miljöfördelar, minska på trafik, föroreningar, buller och parkering i stan samt göra arbetslivet mer effektivt och skapa nya jobb, särskilt för människor som idag står långt från arbetsmarknaden. 

Göteborg: ElectriCity

Hur skapar man förutsättningar för hållbara och attraktiva transporter i staden? Och hur kan staden utvecklas när avgaser och buller försvinner? I Göteborg arbetar 15 aktörer från industri, forskning och samhälle tillsammans med att utveckla, testa och demonstrera nya lösningar för framtiden. Samarbetet går under benämningen ElectriCity.

Eskilstuna: Transportklustret

Transportklustret i Eskilstuna tilldelades kommuns miljöpris 2023 för sina insatser inom klimatomställning. Klustret består av fem åkerier och Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö. Syftet är att tillsammans som lokal bransch arbeta med frågor kopplat till lokal tillväxt och omställningen.
Utforska
Håll dig uppdaterad
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Programmet finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas och samordnas av KTH.

Copyright © 2024 Viable Cities | Webbplatspolicy | Tillgänglighet