Viable Cities Logo

Urban ICT Arena som kvadrupelhelixmiljö

för en hållbar energiomställning

Förstudien är en genomförbarhetsstudie som syftar till att undersöka förutsättningarna för att utveckla testbädden Urban ICTArena i Kista till en kvadrupelhelixmiljö, med fokus på kopplingen till det lokala civilsamhället. 

Målet med satsningen är att akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle gemensamt tar sig an energiutmaningen för att påskynda omställningen till en hållbar stad. Därmed ökar möjligheterna att lösningar implementeras inom alla samhällsnivåer, ända ner till individnivå. I Kista är detta särskilt utmanande. 

Förutom att vara känt för sin innovationsmiljö och sitt ICT-kluster, finns stora sociala utmaningar i bostadsområdena runtomkring. Projektgruppen har en stark lokal förankring genom medborgarinitiativet Hopp i Järva, Kista Träff samt Urban ICT Arena och Stiftelsen Electrum som också äger det icke-vinstdrivande bolaget Kista Science City AB. Medverkar gör även bostadsutvecklaren SSM Holding AB. Arbetet leds av konsultbolaget Sharing Capabilities AB.

Information

  • Projektledare: Marcus Anneroth, Kista Science City AB
  • Partners: Kista Science City AB, SSM Holdning AB, Kista Träff, Hopp i Järva, Sharing Capabilities AB
  • Total budget: 800 000 SEK
  • Sökt bidrag: 400 000 SEK
  • Startdatum: 2018-08-13 
  • Slutdatum: 2018-12-14
  • Typ av satsning: förstudie
  • Nyckelord: Urban ICT Arena, testbädd, kvadrupelhelix, medborgardialog, energi, civilsamhället, Kista.