Viable Cities Logo

Urban DIGG Infra

Satsningen kommer att samla ett konsortium av de aktörer som bygger staden, som bor i den, förvaltar den och levererar tjänster och den teknik som medborgarna behöver. Gruppen arbetar här med att identifiera nyckelområden och kärnfrågor; 

 • Vilka är aktörerna som tillhandahåller framtidens accessnät? 
 • Vem är det som levererar vad till vem, i ett alltmer heterogent system av system? 
 • Vilka typer av tjänster efterfrågas och vilka är affärsmodellerna? 
 • Inom vilka områden behövs det behövs mer kunskaper, och utveckling gjord för att trygga såväl människors som sakers uppkoppling till internet och relaterade tjänster? 

Målsättningen är skriva fram en lägesrapport samt en ansökan för ett genomförande projekt med en större grupp aktörer, och i ett hybridformat som brukar kallas Think/Do tank; en återkommande “think tank” med en större grupp och däremellan mindre utredande aktioner som är av omvärldsbevakande och experimenterande karaktär. Detta både bidrar till samtal, samlar kunskap och kan växla upp i konkreta utföranden som på kort sikt enkelt leds tillbaka till en större “think tank” nästa iteration.

Information

 • Projektledare: Alex Jonsson, Viable Cities
 • Partners: KTH, RISE, IVL, Ericsson, Telenor, S:t Erik Kommunikation (Stockholms Stad), Klipsk AB (RealEstateCore), Management Doctors AB
 • Total budget: 1 102 015 SEK
 • Sökt bidrag: 925 325 SEK
 • Startdatum: 2018-11-15 
 • Slutdatum: 2019-05-17
 • Typ av satsning: forskning
 • Nyckelord: accessnät, smarta städer, uppkoppling, sakernas internet, säkerhet, publika
  nätverk, tjänster, affärsmodeller