Viable Cities Logo

Smart Village

– självförsörjande energisystem i framtidens kvarter

Konceptet Smart Village har tagits fram ideellt för att bygga framtidens kvarter i en modern ekoenhet med hög självförsörjningsgrad ur energisynpunkt. 

Satsningen har som mål att tvista gränserna för hur ett modernt område kan utformas och ge möjligheter till en livsstil med utsläpp nära noll samtidigt som nya förutsättningar skapas för social gemenskap. I denna ansökan vill vi undersöka och verifiera förutsättningarna för hur ett framtida bostadsområde med nära noll i energiförbrukning framgångsrikt ska kunna realiseras och där bästa klimat- och miljönytta kan integreras i befintligt energisystem. 

Satsningens grupp är branschöverskridande där Kalmar Energi, byggföretaget I am Home, WSP och ideella Smart Village. Resultaten av studien ska kunna vägleda och inspirera dem som vill gå före regelverket och redan nu satsa på att bygga framtidens samhällen. Satsningen skapar förutsättningar för att bedriva framtida banbrytande demonstrationsprojekt i nästa steg där lärdomar kan spridas.

Information

  • Projektledare: Anna Thore, Energikontoret sydost
  • Partners: Kalmar energi, I am home, Energikontor sydost, WSP, Smart Village
  • Total budget: 860 000 SEK
  • Sökt bidrag: 430 000 SEK
  • Startdatum: 2018-06-18 
  • Slutdatum: 2019-03-31
  • Typ av satsning: förstudie
  • Nyckelord: smarta elnät, materialval, energilagring, livsstil, smart village

Mer om satsningen