Viable Cities Logo

Sharing communities

Denna satsning är en del av Sharing Cities Sweden, ett nationellt program för delningsekonomi i städer.

Vi vill i den här satsningen undersöka de sociala drivkrafterna i en stadsdel och se hur potentialen för delning i befintliga gemenskaper skulle kunna användas mer och hur en ökad känsla av grupptillhörighet på temat delning kan främja en tydligare institutionalisering av delning bland hyresgäster. 

Satsningen kommer både att handla om hur bostadsbolagen kan underlätta delning hyresgäster emellan och hur de kan erbjuda yta för delning. Projektet kan eventuellt också behandla delade transporter. Vi har möjlighet att göra det i samarbete med Stockholmshem och ÅWL Arkitekter i ett existerande pilotprojekt i Solberga inom Gröna bostäder. 

Resultatet är användbart för bostadsbolag i både deras befintliga ytor och vid nybyggnation. Vidare kommer projektets resultat att komplettera, befästa eller kontrastera de insikter som uppstår i Sharing Cities Sweden, närmare bestämt i de testbäddar där nybyggnation utförs eller planeras med avsikt att främja ökad delning (Göteborg och Malmö). Delning har potential att underlätta för nya och gamla områden att växa samman, och för olika samhällsgrupper att mötas, och delning kan vara ett sätt att stärka stadsdelen.

Information

  • Projektledare: Liv Fjellander, IVL
  • Partners: IVL Svenska Miljöinstitutet (ledande partner), Stockholmshem, ÅWL Arkitekter och IIIEE Lunds Universitet
  • Total budget: 2 000 000 SEK
  • Sökt bidrag: 1 000 000 SEK
  • Startdatum: 2019-01-01 
  • Slutdatum: 2020-12-31
  • Typ av sastning: innovation
  • Nyckelord: delningsekonomi, städer, hållbar konsumtion, gemenskap, hyresföreningar, hyresgäster, bostadsbolag, marknadsplatser, kommunikation, digitala verktyg

Mer om satsningen

Länkar