Viable Cities Logo

Sharing behavior

Denna satsning är en del av Sharing Cities Sweden, ett nationellt program för delningsekonomi i städer.

Delningsekonomin växer fram runt om i världen och har potential att kunna främja hållbara lösningar i städer. Kunskapen om de bakomliggande hindren för användare att börja dela och för delningstjänster att skala upp sina verksamheter är emellertid bristfällig. Likaså saknas det kunskap om möjligheten att göra delning mer konventionellt och normalt bland konsumenter och användare. 

Det här strategiska projektet har som avsikt att utveckla ett beteendeekonomiskt experiment för att testa, granska och ta fram rekommendationer för beslutsfattare för att främja städers initiativ för delningsekonomi i Sverige. Detta kommer att ske genom att utnyttja internationella insikter och samarbete med vetenskapliga experter i Spanien. 

Med ett starkt fokus på användare och städer ska det strategiska projektet sträva efter att öka förståelsen för kognitiva, motiv-relaterade och kontextuella faktorer som påverkar beslutsprocesser och val för delning bland människor i städer. Beteendeinterventioner (t.ex. via sociala normer, valinställningar, målåtagande) fokuserade på delningsinitiativ kommer att testas och analyseras. 

Satsningen kommer utföras i en tvärvetenskaplig forskargrupp och kommer att resultera rekommendationer för policyer för förbättringar, skalning och normalisering av delning i städer i Sverige.

Information

  • Projektledare: Luis Mundaca, Lund University 
  • Partners: International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE), Lund University (ledande partner) och Chair of Environmental and Energy Economics (CEEE) vid University of Seville
  • Total budget: 3 800 000 SEK
  • Sökt bidrag: 1 800 000 SEK
  • Startdatum: 2019-01-01 
  • Slutdatum: 2020-12-31
  • Typ av satsning: innovation
  • Nyckelord: beteenden, livsstil, attityd, värdering, energi, delningstjänst, delningsekonomi, hållbar utveckling

Mer om satsningen

Länkar