Viable Cities Logo

NY NORMAL

Hållbar mobilitet och logistik för post-pandemiska städer på andra nivån

Satsningen lägger fram ett nytt inter- och transdisciplinärt tillvägagångssätt för att utveckla ett utsläppsfritt, energioberoende och utrymmeseffektivt mobilitetssystem baserat på bildelning och drönarbaserad logistik för att möta tillströmningen av nykomlingar i andra klassens städer utan byggandet av ny tung mobilitetsinfrastruktur, såsom tunnelbane- och spårvagnslinjer, tunnlar, broar och vidgade gator.

MaaS-Lane är designad baserat på potentialen hos kantteknologier som testats i pilottesterna på elbilar (elfordon), drönare, solpaneler på ytan, trådlös elladdning och vätgasgenerering och -lagring, som kombineras till en storskalig strategi för mobilitet och logistik.

Inklusive fyra universitet med expertis inom (1) geografi och fysisk planering, (2) trafikteknik, (3) logistik och (4) elektronikteknik, syftar projektet till att utveckla och utvärdera potentialen i dess nya tillvägagångssätt i 169 andra klassiga, och nya förstklassiga, städer i EU och Kina och, tillsammans med partnerkommunen, anpassa detaljerade MaaS-banor för städerna Xi’an (Kina) och Nijmegen (Nederländerna). NY MORMAL strävar efter ett bredare genomslag genom att utveckla kunskapshubbar, en interaktiv GIS-databas om de 169 städerna för forskare och beslutsfattare, och en onlineplattform för medborgare.

Koordinator: Wageningen University, Department of Environmental Sciences (Europa), Chang’an University, College of Transportation Engineering (Kina)

Partners: Beijing Jiaotong University (Kina), KTH Kungliga Tekniska Högskolan (Sverige), Municipality of Nijmegen (Nederländerna), Xi’an Transportation Development Research Center (Kina), Energiforsk (Sverige)

Totalt bidrag: 3 390 000 SEK

Startdatum: 2 maj 2023 

Slutdatum: 30 april 2026

Typ av satsning: forskning

Länkar

Dokument