Viable Cities Logo

Mobilitet som tjänst inkluderad i boendet

Satsningen ska utveckla klimatsmarta mobilitetslösningar som inkluderas i boendet i den nya stadsdelen Vårvik i Trollhättan där 1800 nya bostäder byggs till 2030. 

Trollhättan har ambitionen att växa till 70 000 invånare år 2030. Som en viktig del av tillväxten planeras Vårvik, en grön stadsdel som förbereds för framtiden med klimatsmarta lösningar och med fokus på hållbar livsstil. Genom att sanera ett äldre industriområde och successivt skapa en ny stadsdel öppnas ett helt nytt område upp för staden. Vårvik ligger nära naturen, nära Trollhättans centrum och resecentrum och precis vid vårt vackra älvrum. I Vårvik planeras för ca. 1 600 bostäder, 25 000 kvm verksamhetsyta och stor plats för rekreation, motion, växt- och djurliv. 

Utgångspunkten för mobilitetstjänster på Vårvik är ett hållbart liv nära centrum. Det innebär att behovet av privat bil beräknas minska över tiden och andra mobilitetslösningar kommer att prioriteras. För att påverka utvecklingen i denna riktning blir det viktigt för Trollhättans Stad att vara modig och våga testa marknaden för nya mobilitetstjänster. De fysiska förutsättningarna i området ger inte möjlighet till ett högre p-tal vilket innebär att det genomsnittliga p-talet för området behöver hamna lågt. Trollhättans Stad har också slagit fast att gående, cykel- och kollektivtrafik är prioriterade och att ambitionen är att på sikt minska biltrafikens andel i kommunen (Parkeringsprogrammet 2016). Ett ökat samutnyttjande av bilar skulle bidra till såväl en mera attraktiv stadskärna som minskad påverkan på miljö och klimat.

Information

  • Kontaktperson: Jörgen Einarsson, Trollhättans stad

Mer om satsningen

Länkar

Dokumentation