Viable Cities Logo

MERiT

– Miljövänligt och enkelt resande i tjänsten

MERiT är en förstudie som utgår från den problematik stora organisationer har med att ta hänsyn till hållbarhet och administration vid hantering av tjänsteresor. 

Förstudien förväntas på ett tydligt sätt visa på möjligheter med nya digitala mobilitetstjänster (mobilitet som tjänst MaaS, kombinerad mobilitet) som börjar etableras för att adressera dessa utmaningar. Projektet kommer bl.a. att genomföra en fallstudie med Göteborgs stadsdelsförvaltningar, där de på eget initiativ implementerar och testar en ny reseplattform under ett års tid. 

Dessutom undersöks hur dessa tjänster kan anpassas i stora organisationerna såsom RISE och WSP framöver. Målet är att identifiera kritiska faktorer för företag och offentliga organisationer där ”MaaS för företag” kan möjliggöra ett strukturerat system för att planera och kontrollera smidiga och hållbara resor för sina anställda. MERiT kommer bygga unik kunskap kring MaaS för företag som tillgodoser privata och offentliga organisationers särskilda behov.

Information

  • Projektledare: Anne Faxér, RISE Viktoria
  • Partners: RISE Viktoria – Projektägare/Sökande Västra Göteborgs stadsdelsförvaltning, RISE AB – Projektpart WSP Sverige AB
  • Total budget: 1 199 250 SEK
  • Sökt bidrag: 499 250 SEK
  • Startdatum: 2018-08-01 
  • Slutdatum: 2020-06-30
  • Typ av projekt: förstudie
  • Nyckelord: kombinerad mobilitet (KM), tjänsteresor, Mobility as a Service (MaaS), reseplattform, fallstudie, innovationsupphandling