Viable Cities Logo

Ladda, Lagra, Länka

– Storskalig Testbädd för Prosumenter i Energinätet

Förstudien Ladda, Lagra, Länkar syftar till att undersöka och förbereda möjligheten att etablera en storskalig testbädd för medborgare att producera och dela energitjänster med varandra. Medborgarna skall även kunna leverera nyttigheter såsom förnybar el eller effektutjämning till den befintliga energimarknaden och på så sätt bidra till ett uthålligt och klimatneutralt samhälle. 

En storskalig testbädd för energitjänster kräver implementering av flera teknologier såsom produktions och lagringsinfrastruktur samt styr och regler infrastruktur och algoritmer. Vidare behövs en marknadsplattform för att kunna dela och byta energitjänster med varandra och interagera med energimarknaden. 

‘Förstudiens mål är att etablera en strategi och projektplan för etablering av denna testbädd och undersöka hur den kan implementeras i eller bygga vidare på befintlig testbädd för digital delningsekonomi som etableras inom ramen för projektet Sharing Cities.

Information

  • Projektledare: Björn Laumert, KTH
  • Partners: KTH, ElectricityElforskElbil2020
  • Total budget: 1 000 000 SEK
  • Sökt bidrag: 455 000 SEK
  • Startdatum: 2018-06-01 
  • Slutdatum: 2018-11-30
  • Typ av satsning: förstudie
  • Nyckelord: elbilar, laddingsinfrastruktur, energilagring, delningsekonomi, lokal marknad, lastbalansering, prosumenter