Viable Cities Logo

Klimatneutrala Stora Sköndal

Satsningen bygger på ett hållbarhetsprogram för 2020-talet som baseras på lärdomar från Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden, samt andra framgångsrika hållbara stadsutvecklingsprojekt. Projektet är mestadels färdigutvecklat 2030 och tar till vara på den unika rådigheten som en icke-vinstdrivande kyrklig stiftelse har som kravställande markägare.

Satsningens värde kulminerar i det första arbetspaketet “Lokalt lärande för Globalt Ledarskap” där resultaten från demonstrationerna och expertgrupperna utgör grunden för planeringsprocessen av resten av stadsdelen.

En digital plattform för medborgarengagemang planeras för stadsdelen och en första version i form av digital plattform och fysisk samverkanshub utvärderas under satsningen. Plattformen stärker medborgarnas inflytande i utvecklingsprocessen, samtidigt som den förser boende med återkoppling på deras hållbara livsstilar.

Information

  • Projektledare: Lena Hjälmrud, Stiftelsen Stora Sköndal
  • Partners: Stiftelsen Stora Sköndal, Envac AB, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
  • Total budget: 20 000 000 SEK
  • Sökt bidrag: 5 000 000 SEK
  • Startdatum: 2019-11-22
  • Slutdatum: 2022-10-31
  • Typ av satsning: demonstration
  • Nyckelord: klimatneutral stadsutveckling, social hållbarhet, lokal cirkulär ekonomi, smarta hem, miljöcertifierade fastigheter, medborgarengagemang

Mer om satsningen

Länkar