Viable Cities Logo

Klimatneutral urban logistik (KUL)

Detta innovationsprojekt fokuserar på klimatneutral stadslogistik. Sättet som människor och varor transporteras förändras och drivs av samverkande samhälleliga och tekniska trender. Dessa är huvudsakligen: den snabba tillväxten av tjänstesamhället, den ökande användningen av alternativa drivmedel, och slutligensjälvkörande fordon och system. En grundläggande förskjutning sker bort från personligt ägda, förardrivna fordon mot ett framtida mobilitetssystem baserat på lösningar såsom förarlösa fordon och delad mobilitet. 

I detta innovationsprojekt planerar vi, tillsammans med användare och behovsägare, att vidareutveckla ett markgående automatiserat leveranssystem för att utforska och förstå miljöpåverkan från stadslogistik samt hur övergången till autonoma lösningar påverkar samhället och infrastrukturen. Projektet kommer att bidra till att Agenda 2030s mål 9, hållbar industri innovationer och infrastruktur, 11, hållbara städer och samhällen, samt 12, hållbar konsumtion och produktion.

Information

  • Projektledare: Sara Berge, HUGO Delivery
  • Partners: HUGO Delivery, Ernst Rosén AB, Göteborgs Stad, Chalmersfastigheter, Akademiska Hus Aktiebolag, HSB Göteborg, Chalmers, Johanneberg Science Park AB, Göteborgs universitet
  • Total budget: 5 472 460 SEK
  • Sökt bidrag: 2 679 123 SEK
  • Startdatum: 2019-11-26 
  • Slutdatum: 2021-10-31
  • Typ av satsning: innovation
  • Nyckelord: autonomous, urban, logistics, environmental, community, climate, robot

Mer om satsningen

Video

Video från Johanneberg Science Park.

Länkar