Viable Cities Logo

E-Laas

Energy optimal urban Logistics As A Service

E-Laas-projektet föreslår en ny och operativ energibaserad strategi för att designa multimodala urbana logistiksystem. I E-Laas jämförs urbana leveranssystem med deras energianvändning inklusive modal shift (mikroplattformar) och nya sätt att kombinera laddning, automation och godsparkering. Detta energibaserade och kvantitativa synsätt gör det möjligt att relatera logistik som en tjänst till hållbarhet.

E-Laas övergripande mål är att skapa en ny energiminimeringsmetodik, från konsolideringscentra till kundernas dörrar, vilket stimulerar energibesparingar på alla nivåer. Dessutom tillåter metoden att kontrastera olika modulära lösningar via konceptet interlaced energy foot printing.

Slutligen övervägs ytterligare två infallsvinklar: socialt ansvar och elkraftsinfrastruktur. I detta avseende undersöks först hur man kan öka det sociala ansvaret på olika nivåer (kund, tjänsteleverantör, stad). För det andra analysers hur elnätet och tillhörande infrastruktur kan påverka energibalansen i logistikuppdrag.

Koordinator: Chalmers tekniska högskola (Europa), Shanghai University (Kina)

Partners: Tsinghua University (Kina), Warsaw University of Technology (Polen), Stockholms stad (Sverige), Trafikkontoret (Sverige), ParkUnload (Spanien), Metropolis GZM (Polen), Shanghai Urban-Rural Construction and Transportation Department (Kina), Volvo Group Trucks Technology and Operations (Sverige)

Totalt bidrag: 3 111 000 SEK

Startdatum: 2 maj 2023 

Slutdatum: 30 april 2026

Typ av satsning: forskning

Länkar

Dokument