Viable Cities Logo

Digitaliserade odlingssystem

Satsningen avser att genomföra innovativa installationer av klimatskyddade odlingstekniker i en vakant industrifastighet. Fastigheten erbjuder en gemensam digital och integrerad infrastruktur för alla resursflöden i odlingar, fastigheten och fjärrvärmenätet (i anslutning till Stokab, Stockholm Vatten, Stockholms Exergis Öppna Fjärrvärme och Stockholms Biokol).

Konceptet ska bidra till att ett antal småskaliga produktionsanläggningar höjer sin effektivitet, hållbarhet och lönsamhet. Projektet ska även visa möjligheter till industriella synergier i stadsmiljö. Teknikföretagen utvecklar och/eller skalar upp egna kommersiella system och tar del av en strukturerad forskningsinsats från IVL och KTH. En skräddarsydd gemensam IT–plattform stödjer styrning och kvalitetskontroll och underlättar insamling av data.

Installationen utformas som ett ekonomiskt och tekniskt replikerbart koncept. Projektet resulterar i en 30% besparing av värmeenergi och högre resurseffektivitet, (95 % vattenbesparing). CO2 utsläpp från klimatskyddad, lokal grönsaksproduktion och distribution sänks ytterligare genom anslutning till stadens tekniska infrastruktur.

Denna satsning är en fortsättning på satsningen Digitalt kontrollerade odlingssystem i industriområden.

Information

  • Projektledare: Irena Lundberg, Invest Stockholm Business Region
  • Partners/aktörskonstellation: Invest Stockholm Business region; Stockholms Arbetsmarknadsförvaltning/EFAS enheten för näringslivssamverkan; Stockholm Exergi; Atrium Ljungberg; IVL, Svenska Miljöinstitutet; KTH, Kungliga Tekniska Högskolan Små och medelstora företag: Greensight; Greenworks; Ecotopic; Arwalla; Farmy AB; Ecobloom; Kretsloppsbolaget; PE Teknik och Arkitektur
  • Total budget: 5 874 000 SEK
  • Sökt bidrag: 2 785 002 SEK
  • Startdatum: 2020-04-01
  • Slutdatum: 2021-12-31
  • Typ av satsning: innovation
  • Nyckelord: fjärrvärme, stadsodling, infrastrukturintegration, energieffektivitet, cirkulär ekonomi, digitalisering, smarta och kreativa stadsdelar

Mer om satsningen

Dokumentation