Viable Cities Logo

DDS Energieffektiv vård

Innovationsprojektet syftar till energieffektivisering inom sjukvården. Förväntade resultat är samordning av vårdprocess och fastighetsdrift, nyckeltal för energieffektivitet speglande även vårdnytta, visuell återkoppling, och ökad kunskap om datahantering på framtidssäkert sätt. Resultatets värde är ökad medvetenhet om hur digitalisering kan skapa samverkan för att nå energieffektiv vård med mindre klimatpåverkan och kunskap om hur bra upphandling bör utföras. 

Satsningen omfattar tre fokus- och fyra temaområden och består av fyra steg; 1) Preparering & basinstallation, 2) Visualisering, 3) Förbättra & utöka, 4) Överlämna & avsluta. Utmaningar är samordning mellan vård och fastighet, säker datahantering med avseende på drift- och personsäkerhet, analys, presentation och återkoppling av information. Ingående partners är Stockholms läns landsting, KTH, Vattenfall, Ericsson & Telia. Projektet är initierat av Digital Demo Stockholm, ett samarbete mellan samhälle, akademi och industri.

Information

  • Projektledare: Leif Engström, Locum
  • Partners: Stockholm läns landsting med Locum och Danderyds Sjukhus (Projektägare), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Vattenfall AB, Ericsson AB, Telia AB
  • Total budget: 6 974 000 SEK
  • Sökt bidrag: 3 487 000 SEK
  • Startdatum: 2018-06-01
  • Slutdatum: 2020-06-30
  • Typ av satsning: innovation
  • Nyckelord: energieffektivisering, vård, fastigheter, digitalisering, energieffektiv, innovation

Mer om satsningen

Länkar