Viable Cities Logo

Systeminnovation för klimatomställning i städer

– erfarenheter och vägar framåt

Denna satsning har två syften. Satsningen ska ge en policyrelevant översikt av vunna erfarenheter som grund för ett systematiskt lärande om hur systeminnovation inom hållbar stadsutveckling i praktiken har utvecklats. Det ska dessutom bidra till att vidareutveckla dessa erfarenheter och lärdomar med inriktning på en ny modell för governance för klimatomställning i städer och kommuner. 

Med governance avses när en myndighet, t ex en kommun, behöver gå bortom det man har rådighet över för att få till stånd förändringar, i det här fallet i form av samverkan med näringsliv, civilsamhälle och akademi kring klimatomställningen.

Information

  • Koordinator:  Kungliga Tekniska Högskolan – Kungliga Tekniska Högskolan Skolan f arkitektur & samhällsbyggn

  • Startdatum: 2022-09

  • Slutdatum: 2023-05

Mer om satsningen

Länkar