Viable Cities Logo

Sharing business models

Denna satsning är en del av Sharing Cities Sweden, ett nationellt program för delningsekonomi i städer.

Satsningen behandlar “ekologierna för affärsmodeller”, där konceptet ekologier är en metafor av dynamiken i naturliga ekosystem. Projektet syftar till att öka förståelsen för hur nya affärsmodeller förstärker befintliga eller hur de eventuellt äventyrar dem. 

Satsningen kommer att lägga ett empiriskt fokus på digitala plattformar. Exempel på dessa innefattar Uber, Citymapper, Zeelo, Mobike vilka sägs ha potential att förändra marknadens utveckling i förhållande till stadsutveckling. Plattformar kan ha olika affärsmodeller och det faktum att flera digitala plattformar verkar i en och samma stad möjliggör en jämförande analys för att förstå de framträdande ekologierna för affärsmodeller för delning i städer. 

En sådan analys kan i sin tur peka på den verkliga effekten av nya affärsmodeller och vilka kopplingar som finns mellan affärsmodeller i olika städer. Till exempel, i vilken utsträckning minskar eller ökar en affärsmodell för bildelning miljöpåverkan från persontransporter? Vårt strategiska projekt syftar specifikt till att ge en empirisk testa nya konceptuella ramverk för “ekologier för affärsmodeller”. 

Satsningen kommer att analysera ekologier av affärsmodeller i Göteborg, Malmö, Stockholm och Umeå (Sverige) och även i Manchester (Storbritannien).

Information

  • Projektledare: Nancy Bocken, Lund University 
  • Partners: Lunds Universitet IIIEE (ledande partner), University of Manchester och Sustainable Consumption Institute & Manchester Business School
  • Total budget: 1 700 000 SEK
  • Sökt bidrag: 800 000 SEK
  • Startdatum: 2019-01-01 
  • Slutdatum: 2019-12-31
  • Typ av satsning: innovation
  • Nyckelord: affärsmodeller, samarbete, entreprenörskap, delningstjänst, hållbarhet, digitala lösningar

Mer om satsningen

Länkar