Viable Cities Logo

SAMIR

– Samverkande infrastruktur för smarta och hållbara mindre kommuner och städer

Begreppen smarta och hållbara städer förknippas vanligen med stora städer. Problem, utmaningar och lösningar för framtida städer handlar mycket om förutsättningar typiska för storstäder. I vår förslagna förstudie vill vi inrikta oss på särdrag för mindre kommuner; innefattande krav, förutsättningar och lösningar. 

Målsättningen är att bygga en konstellation för ett större satsning samt att skapa förutsättningar för detta. Dessa delar ska ingå i förstudien: Behov av och begränsningar för mindre kommuner att använda smarta lösningar, Samverkan inom och mellan kommuner vad gäller olika typer av infrastruktur, Möjligheter att bygga ut stadsnäten med trådlösa komponenter, Möjligheter att Integrera kommunikationslösningar med tjänsteplattform för att erbjuda lokala tjänster.

Satsningen består av flera olika typer av aktörer; Kommuner (Herrljunga, Kungälv), Stadsnät och Kommunala energibolag (Herrljunga elektriska, Kungälv Energi, ServaNet), teknikföretaget Iioote samt forskare från KTH.

Information

  • Projektledare: Björn Laumert, KTH; Jan Markendahl, KTH (bitr)
  • Partners: Herrljunga Kommun, Kungälvs kommun, Herrljunga elektriska, Kungälv Energi, ServaNet, Iioote AB samt KTH, Energiteknik (ITM-skolan) och Kommunikationssystem (EECS-skolan)
  • Total budget: 960 000 SEK
  • Sökt bidrag: 480 000 SEK
  • Startdatum: 2018-07-01 
  • Slutdatum: 2018-12-31
  • Typ av satsning: förstudie
  • Nyckelord: digitalisering, hållbara små städer och kommuner, samverkande kommunal infrastruktur, stadsnät, VA och el, möjlighetsstudie, roadmap

Mer om satsningen

Video

Video från Viable Cities.