Etikett Kunskapshubb Samverkan med science institut

Sting Bioeconomy

Sting Bioeconomy ska bidra till att utveckla innovationer inom området skogsbaserad bioekonomi och öka antalet snabbväxande företag inom området. Satsningen är ett samarbete mellan Paper Province, Region Värmland, Karlstad Kommun och Sting.

Borlänge: Hackatons

Under våren 2023 genomförde 2047 Science Center ett flertal hackatons med elever i årskurs 2 på gymnasiet inom ramen för arbetet med Klimatneutrala Borlänge 2030. Eleverna uppdrag kring en av de transportutmaningar som innovationsteamet för Klimatneutrala Borlänge 2030 identifierat.

Future by Lund – Vi tänker annorlunda!

I Lund Innovation District kopplas miljöer och aktörer ihop för att skapa synergier och för att kunna stödja en mer komplex transformation med tvärvetenskapliga behov. Kulturella och kreativa näringar har en viktig roll i arbetet med en digital, hållbar och grön omställning. Uppdraget att leda det samskapande arbetet har getts till innovationsplattformen Future by Lund.
Utforska
Håll dig uppdaterad
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Programmet finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas och samordnas av KTH.

Copyright © 2024 Viable Cities | Webbplatspolicy | Tillgänglighet