Etikett Kunskapshubb Organisering och flernivåstyrning

Kalmar kommuns lokala klimatkontrakt

Klimatkontraktet är till för alla företag i Kalmar som tillsammans med kommunen vill verka för ett hållbart och klimatsmart samhälle. Ett undertecknande innebär att ditt företag ställer sig bakom avsikten med avtalet och göra åtaganden som passar den egna verksamheten, är genomförbara och minskar koldioxidutsläppen.

Växjödeklarationen

Samverkan med näringsliv och civilsamhälle är en av Växjö kommuns strategier för att skynda på omställningen till en hållbar kommun. Flera företag har därför signerat Växjödeklarationen för att själva driva arbetet framåt i sina respektive branscher.

Klimatkontrakt Malmö

Det finns ett stort intresse och en vilja att vara en del av Malmös klimatomställning och många företag har klimatfrågan högt på agendan. Ett undertecknande av Klimatkontrakt Malmö innebär att vi tillsammans kraftsamlar och göra insatser för ett klimatneutralt Malmö 2030.

Klimatavtal Helsingborg

Vill du som företag eller förening göra en insats för klimatet i Helsingborg? Målet är att göra åtaganden som passar er verksamhet, är genomförbara och som minskar koldioxidutsläppen. Ett undertecknande visar att ert företag vill vara en aktiv del i Helsingborgs stads klimatarbete.

Örebro: Energi- och klimatråd

I Örebro län har man startat ett energi- och klimatråd i syfte att öka takten i klimatomställningen. I rådet ingår näringsliv, kommuner, universitet och branschorganisationer. Rådet leds gemensamt av Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län.

Lund kommuns Klimatallians

Klimatalliansen i Lund består idag av ett 25-tal medlemmar från olika branscher. Många har redan identifierat klimat- och energifrågan och driver ett aktivt arbete för att minska sin negativa klimatpåverkan. Mixen av företag och ett nära samarbete med Lunds universitet och kommunen gör nätverket till en grogrund för innovationer och nya samarbeten.
Utforska
Håll dig uppdaterad
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Programmet finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas och samordnas av KTH.

Copyright © 2024 Viable Cities | Webbplatspolicy | Tillgänglighet