Viable Cities Logo

Etikett Kunskapshubb Öppen och delad data

Nacka: Öppna data

Nackas vision är ett samhälle där öppenhet och mångfald råder. De jobbar aktivt för att öppna upp våra offentliga data och göra det enkelt för dig som vill skapa appar eller tjänster utifrån det.

RISE Smart City Lab

Viable Cities samarbetar med RISE Smart City Lab. En standardiserad och kvalitetssäker datahantering och ett uppskalat nyttiggörande av data i Sveriges kommuner är en nödvändighet för ett hållbart samhälle. Vi är inte där än. Därför samlar vi nu hela ekosystemet i Smart City Lab.

Den nationella dataverkstaden

Viable Cities samarbetar med Den nationella dataverkstaden för regional och kommunal datadelning är den största satsningen hittills i Sverige för att stödja och driva på arbetet med att tillgängliggöra och använda öppna och delade data från regional och kommunal sektor.

Göteborg: Digital tvilling

Göteborgs Stad har en digital tvilling, Virtuella Göteborg. Med en digital stad blir det lättare att visualisera och simulera olika stadsutvecklingsprojekt. Arbetet leds av stadsbyggnadskontoret men involverar samtliga förvaltningar som arbetar med stadsplanering.
Håll dig uppdaterad
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Programmet finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas och samordnas av KTH.

Copyright © 2024 Viable Cities | Webbplatspolicy | Tillgänglighet